Information om lån

Här hittar du en hel del nyttig information om lån. Klicka på det du vill veta mer om så får du mer utförlig information.

Annuitetslån
Boendefinansiering
Borgen
Förtidslösen av Bundna Lån
Kravrutiner
Kreditprövning av Konsumentkrediter
Kvittning m.m.
Pantsättning
Ränteberäkning av Lån
Ränteförmån

Annuitetslån

All kreditgivning förutsätter att kredittagaren skall återbetala – amortera – sin skuld till kreditgivaren. Hur återbetalningen – amorteringen – skall gå till regleras i avtalet/ skuldebrevet. Det finns i huvudsak två olika modeller; rak amortering och annuitet. Här kan du läsa om vad som kännetecknar ett annuitetslån.
Läs mer om annuitetslån

Boendefinansiering

För de flesta hushåll är köpet av bostad en stor investering som måste finansieras med lån. Här kan du läsa om olika slags lån som är lämpade för finasiering av bostadsköpet.
Läs mer om boendefinansiering

Borgen

I de flesta fall krävs någon säkerhet för att kredit skall beviljas. Borgen är då vanligt förekommande. Här kan du läsa om vad det innebär att gå i borgen och vilka konsekvenserna kan bli om inte låntagaren gör rätt för sig.
Läs mer om borgen

Förtidslösen av Bundna Lån

Lån med bunden ränta kan lösas i förtid. Här kan du läsa om hur det går till, vad det kostar och hur kostnaden beräknas.
Läs mer om förtidslösen av bundna lån

Kravrutiner

En viktig regel i vårt samhälle är att man skall betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Betalningarna skall vara fordringsägaren (bogenären)tillhanda senast på förfallodagen. Om man inte betalar sin skuld i tid, har fordringsägaren rätt att vidta åtgärder för att få betalt för sin fordran.
Läs mer om kravrutiner

Kreditprövning av Konsumentkrediter

Innan en kredit beviljas skall enligt lag en kreditprövning göras. Här kan du läsa om varför kreditprövning görs och vad som ingår i en kreditprövning. Du kan också läsa om prövning av borgensmän.
Läs mer om kreditprövning av konsumentkrediter

Kvittning m.m.

Har du en oreglerad skuld till banken och samtidigt pengar på ett konto händer det att banken göra en s.k. kvittning. Kvittning mot kontobehållning är en form av betalning och innebär att man räknar av – kvittar – en fordran mot en motfordran. Här kan du läsa om hur det går till samt när det är tillåtet.
Läs mer om kreditprövning av kvittning m.m.

Pantsättning

I de flesta fall krävs någon form av säkerhet för att kredit skall beviljas. Att sätta egendom i pant som säkerhet för krediten är då vanligt förekommande. Här kan du läsa om vad en pantsättning innebär och vilka konsekvenserna kan bli om inte låntagaren gör rätt för sig.
Läs mer om pantsättning

Ränteberäkning av Lån

Ränta är i dagligt tal den ersättning som betalas av den som har lånat eller disponerat någon annans pengar under en viss tid. Här kan du läsa om hur räntan bestäms och om olika sätt att beräkna räntan.
Läs mer om ränteberäkning av lån

Ränteförmån

En skattepliktig ränteförmån uppkommer om arbetsgivaren lämnar ett räntefritt lån eller ett lån där räntan är lägre än marknadsräntan till en anställd.
Läs mer om ränteförmåner

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *